S-DRIVE s.r.o.

Společnost S-Drive je akreditované dopravní výcvikové centrum na vlastním polygonu v Hradci Králové, které zajišťuje komplexní vzdělávání účastníků silničního provozu, především řidičů všech kategorii vozidel.

Záměr

Zlepšení situace na našich silnicích soustavnými, kvalitními a moderními formami vzdělávání.

Vize

Výrazná redukce dopravní nehodovosti, inteligentní řidič.

Firemní filosofie

JEDNODUŠE BEZPEČNĚ

O nás

Jsme instruktoři s dlouholetou praxí v oblasti výuky řidičů. Zároveň působíme jako aktivní členi Pracovní skupiny Rady vlády České republiky pro Centra bezpečné jízdy v ČR. Podílíme se také jako poradci a metodici na tvorbě zákona Slovenské republiky – Ministerstvo dopravy a BECEP SR.

Profesionální tým

 • Nejvyšší počet odučených kurzů v ČR s velmi kladnými referencemi
 • 16 let praxe jako jeden tým
 • Aktivně vyučujeme či jsme vyučovali kurzy bezpečné jízdy na cvičištích Autodromu Vysoké Mýto, Polygonu Most, Automotodromu Brno, Matadoru Púchov (SK), Slovakiaringu (SK) a ÖMTC centrum Teesdorf (AUS). S defenzivní a ekonomickou jízdou nás pojí 8 let praxe.

Odborná stránka

 • Široké portfolio skupin řidičů

  Soukromí i firemní řidiči, profesionální řidiči, řidiči ZZS a HZS

 • Široké portfolio skupin výuky

  Zákonné školení, výuka na polygonech či v silničním provozu

 • Spolupráce na různých eventech

  Prezentační akce automobilek po dopravně-bezpečnostní akce pro děti

 • Vzdělání

  Instruktoři mají univerzitní vzdělání technického směru

 • Zkušenosti s více polygony

Děláme to jinak

 • Intenzivně
 • Komunikativně
 • Emotivně
 • Zábavně
 • Interaktivně s moderními metodami výuky (grafika, video)
 • Prostě lépe než bývá zvykem a je potřeba to vyzkoušet

Milníky instruktorů S-DRIVE:

2016:
 • - STAVÍME VLASTNÍ CVIČIŠTĚ - OTEVÍRÁME v ZÁŘÍ 2016
2015:
 • - získali jsme nejvyšší akreditaci školících center
 • - aktivně školíme řidiče 5-ti záchranných služeb v ČR
 • - společně s Centrem dopravního výzkumu Brno získáváme grant Ministerstva dopravy ČR na vývoj metodiky vzdělávání "řidičů používajících MODRÉ majáky" a metodiky vzdělávání "provinilých řidičů"
 • - máme uděleno kompletní stavební povolení pro výstavbu výcvikového polygonu v Hradci Králové
2014:
 • - kurzy a spolupráce s Driving Academy na Slovakiaringu (SK)
 • - spolupráce s PP Živě
 • - poradci při tvorbě dopravního zákona na Slovensku
 • - spolupráce s instruktory zdravotnických záchranných služeb – „jízda pod majákem“
 • - nové logo společnosti
 • - akreditované školící středisko S-Drive
2013:
 • - konec spolupráce s HCT a polygonem ve Vysokém Mýtě, odučeno více jak 15.000 řidičů
 • - aktivní členství v pracovní skupině Rady vlády České republiky pro Centra bezpečné jízdy v ČR
 • - změna názvu a sídla společnosti S – Drive, s.r.o.
2008:
 • - odučeno 10.000 řidičů
2007:
 • - metodika výuky kurzů defenzivní a ekonomické jízdy, vstup na pole výuky
2006:
 • - získání Profesního osvědčení „Výuka předpisů o provozu vozidel, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, ovládání a údržbě vozidla“ a profesního osvědčení „Výcvik v řízení vozidla a praktické údržby vozidla“.
 • - odučeno 5000 řidičů
2005:
 • - z fyzické osoby přecházíme a zakládáme společnost Kart & Safety Drive, s.r.o.
2003:
 • - realizace cvičiště v Matadoru Púchov (první v SR) a zácvik prvních instruktorů na Slovensku, další dva roky výuka důležitých kurzů na tomto polygonu
2002:
 • - odučeno prvních 1000 řidičů
2000:
 • - první kurz realizovaný na nejmodernějším polygonu v Evropě - Teesdorf (AUS)
1999:
 • - instruktoři Vysoké Mýto
1998:
 • - počátek provozu prvního polygonu v ČR Vysoké Mýto

Hlavní kurzy

Kurz BEZPEČNÉ JÍZDY
- Škola smyku -

 • Cíl kurzu:

  Získat povědomí o technice zvládnutí vozidla v krizové situaci.

 • Obsah kurzu:

  2,5 hodiny teoretická část

  4 hodiny praktický trénink

 • Kurzy pro naše klienty v současnosti realizujeme na kvalitním cvičišti:

  Polygon Driving Academy na Slovakiaringu (SK)

 • Cena za celodenní kurz pro účastníka:

  Slovakiaring 3.900 bez DPH / 4.719 Kč s DPH

 • Na přání klientů jsme připraveni provézt kurz kdekoliv jinde, bude-li nám to majitelem cvičiště umožněno.

Kurz DEFENZIVNÍ JÍZDY

 • Cíl kurzu:

  Minimalizace vzniku krizové situace, ochrana sebe i cestujících.

 • Obsah kurzu:

  3 hodiny teoretická část

  1 hodiny jízdy s instruktorem s auditem uskutečněné jízdy

 • Cena kurzu pro účastníka:

  3.500 bez DPH / 4.235 Kč s DPH

Školení řidičů

 • Školení odborné způsobilosti řidičů - pravidelné profesní školení řidičů skupiny C, C+E, D, D+E.
 • Referentské školení řidičů podléhající zákonu k BOZP
 • Obsah kurzů:

  Teoretická část zákonem stanovených témat.

 • Cena kurzu pro účastníka:
 • Školení odborné způsobilosti řidičů - profesní průkazy

  - roční (7 hod) - 850 Kč bez DPH

  - kompletní (35 hod) - 4.200 Kč bez DPH

 • Referentské školení řidičů

  350 Kč bez DPH

Další kurzy

ODPOČET BODŮ

  Bodový systém pro řidiče, fungující v České republice od 1. července 2006, umožňuje odečet trestných bodů po absolvování praktického školení.

 • Cíl kurzu:

  Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu. Mohou se ho zúčastnit řidiči, kteří nemají v součtu zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6 a více body. Takovýto odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

 • Obsah kurzu:

  je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

 • Cena kurzu pro účastníka:

  3.250 Kč bez DPH / 3.932 Kč s DPH

Praktický kurz

  Sami vidíme současnou dopravní situaci jako džungli plnou pravidel a mnohdy i nekompromisních řidičů. Pokud sami cítíte, že ještě nechcete jezdit hromadnou dopravou a potřebujete poradit nebo jen osvěžit své znalosti a předejít tak případné dopravní nehodě, je tento kurz určený vám. Či zda máte rodiče vyššího věku, kteří se aktivně účastní silničního provozu a vozí v autě kromě sebe i vaše děti a vy cítíte, že „už to není ono“. Zároveň váš názor nebo rady nejsou brány jako relevantní. Rádi s Vámi projdeme v pohodové a zábavné atmosféře veškeré dopravní situace.

 • Cíl kurzu:

  Odstranění nejistoty a zlepšení psychické pohody za volantem

 • Obsah kurzu:

  2 hodiny teoretická část

  2 hodiny praktická jízda s následným rozborem kladných i záporných vlastností a návyků řidiče

 • Cena kurzu pro účastníka:

  2.500 Kč bez DPH / 3.025 Kč s DPH

Kontaktujte nás


Kontakt

Ing. Vít Jedlička

Ředitel společnosti, instruktor

737 370 716

vit.jedlicka@s-drive.cz

Mgr. Pavel Jedlička

Příprava výuky, instruktor

604 559 385

pavel.jedlicka@s-drive.cz

S - DRIVE, s.r.o., Piletická 486/19 – areál letiště, Hradec Králové, 503 41