Zvyšují billboardy u silnic riziko dopravní nehody?

Zvyšují billboardy u silnic riziko dopravní nehody?

Řidiči jsou vystavení stále většímu tlaku moderních komunikačních technologií. Zcela běžné je používání mobilních telefonů, navigací i televizí do auta. I tak se aktuálně diskutuje nejvíce téma billboardů a jejich vlivu na nehodovost.

Pozornost řidičů rozptylují moderní komunikační technologie nikoliv billboardy

Agentura STEM/MARK vidí největší rizikový faktor v mobilních telefonech. Článek z 31. 7. 2017, který agentura zveřejnila na svých webových stránkách, informuje o výzkumu online dotazování na Českém národním panelu. Výzkumu se zúčastnilo 512 českých řidičů ve věku 18 – 58 let.

Podle daného výzkumu odvádí pozornost řidičů nejvíce psaní SMS, e-mailů, sociální sítě a internet. Billboardy odvádějí pozornost 15 % dotazovaných. [1]

Na billboardech vlajky vlají a slogany překrývají

Novela zákona reklamní poutače zakázala. Od roku 2017 se na místech billboardů začaly objevovat motivy české vlajky. Řada míst ale zůstala “ozdobená” nelegálními polepy.

Ředitelství silnic a dálnic vypovědělo s reklamními agenturami smlouvu, ale dalo jim dostatek času na odstranění billboardů. Novela zákona se sice v rámci veřejných sdělovacích prostředků tváří jako rok až dva stará novinka, reálně však vstoupila v platnost již před 7 roky.

Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, již několikrát uvedl, že se cítí provozovatelé billboardů poškozeni.

Poslouchejte rozhovor

Z odhadovaných více než dvou tisíců billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy jich už většina zmizela. Koncem října 2018 bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích. [2]

Ministerstvo dopravy na svých stránkách uvádí, že proběhlo přechodné období pěti let, během něhož bylo možné billboardy odstranit (nejdéle k 1. 9. 2017). [3]

Přesně řečeno: Odstranit z ochranného pásma dálnic (250 metrů) a silnic I. třídy (50 metrů) mimo souvisle zastavěné území obce.

Kooperativu proslavily hlášky na mostech

Zajímavá kampaň, která se jasně pojí ke značce a zároveň nechá širokou veřejnost, aby se na ní podílela, byla spuštěná pojišťovnou Kooperativa. Hlášky rozmístěné na mostech měly vtip i naučný podtext. Mohly by takové texty řidiče ohrožovat na bezpečnosti a odvést natolik pozornost, že by došlo k dopravní nehodě?

Závěr

Billboardy musí pryč. Stát sice nesmí omezit práva, která sám garantoval, ale může jednat, pokud jsou omezovaná jiná práva. Tentokrát na bezpečnost dopravy. Otázkou zůstává, zda billboardy opravdu ohrožují bezpečnost dopravy. Opravdu zvyšují riziko nehodovosti?

Centrum dopravního výzkumu
Vliv reklamních zařízení na bezpečnost dopravy

Stáhnout studii

Zdroje:

  • [1] ŠIMONÍK, Pavel. Hrozby za volantem [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://www.stemmark.cz/hrozby-za-volantem/
  • [2] https://www.kverulant.org/kauza/konec-dalnicnich-billboardu
  • [3] http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Z-dalnic-maji-podle-zakona-mizet-billboardy,-RSD-z

Defenzivní jízda

Kurz defenzivní jízdy je zaměřený zejména na předcházení a předvídaní potenciálních rizik na silnicích. Účastníci kurzu si osvojí bezpečný způsob řízení vozidla, včasné předvídání krizových situací.

Detail kurzu

Také by vás mohlo zajímat

Za volantem po šedesátce?

Schopnost řídit auto i jejich udržení je zcela individuální, tedy i váš sedmdesátiletý tchán může být kompetentní účastnit se provozu, zatímco o dvacet let mladší řidič bude mít velké potíže.

22.3.2018 Celý článek