Školení řidičů referentů
Kurz

Školení řidičů referentů

Firemní školení řidičů

Toto školení je legislativně zakotveno zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Povinností zaměstnavatele je proškolení každého řidiče, který používá motorové vozidlo do 3,5t na pracovní cestě. Je jedno, zda jde o vozidlo služební nebo soukromé, použité k pracovní cestě. Například i řidič, který bude, byť jen jednou a svým soukromým vozidlem vyslán zaměstnavatelem na pracovní cestu, musí být proškolen.

Testy z pravidel silničního provozu

Testy sice mohou do jisté míry prověřit elementární znalost konkrétních pravidel, ale v žádném případě neprověří ani nenaučí souvislosti a správný výklad pravidel silničního provozu. Test již dnes není povinnou součástí referentského školení, ale pokud máte chuť zjistit, zda byste u zkoušky, klikněte zde. Pokud nebudete úspěšní, je to důvod opravdu k zamyšlení, ale ani úspěšné absolvování testu nemusí znamenat, že máte kvalitní znalosti.

Znalost a dodržování pravidel vám přináší zvýšení bezpečnosti.

Forma školení

Naše dlouholeté zkušenosti jasně ukazují, že kvalitní proškolení zaměstnanců nejlépe zajistí beseda s fundovaným, moderně a zábavným způsobem prezentujícím lektorem. Účastníci školení nejlépe přijímají praktické zkušenosti a analýzu konkrétních situací, konfrontaci běžných zvyklostí s výkladem zákonných norem. Reference našich klientů nám dávají pozitivní zpětnou vazbu. Byť jsme nakloněni spíše osobnímu kontaktu lektor-řidič, nabízíme školení referentů také e-learningovou formou.

 

Profil absolventa

Hlavní přínos pro absolventa je, kromě získaných informací, také každoroční zamyšlení nad smyslem, významem a důsledky silničního provozu pro konkrétního jedince a jeho rodinu a potenciál ke zlepšení přístupu k němu. Pokud po absolvovaném jakémkoliv vzdělávacím kurzu u nás se řidič v reálné praxi alespoň v jedné činnosti zlepší nebo se dozví informaci, která mu pomůže, měl tento kurz smysl. A o to se neustále snažíme.