Profesní průkaz
Kurz

Profesní průkaz

Profesní způsobilost řidiče

Povinností profesionálního řidiče některé ze skupin řidičského oprávnění C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E je dle zákona č. 374/2007 Sb. (euronovela zákona č. 247/2000 Sb.) absolvovat profesní školení způsobilosti. Řidič je povinen absolvovat pravidelná školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Tento rozsah může být rozdělen do pěti 7 hodinových školení nebo je splněn jednorázovým 35 hodinovým školením.

Forma školení

Naší ambicí je přednášet poměrně složité zákonné předpisy řidičům tak, aby byli přirozeně pochopitelné a tím pádem jednoduše použitelné v praxi. Používáme moderní techniku a metody výuky s maximálním aktivním zapojením všech účastníků školení. Snažíme se účastníky nenudit „papouškováním“ paragrafů a předčítáním postihů bodového systému.

S-Drive s.r.o. je akreditovaným střediskem k provozování výuky a výcviku odborné způsobilosti řidičů – akreditace č.1/2014.

Interaktivní výuka

Máme graficky zpracované materiály, rozebíráme situace a videa z běžného silničního provozu. V tématech, kde je to možné se snažíme účastníky prakticky zapojit. Nejvhodnějším příkladem je např. první pomoc, kdy je podle nás i profesionálních záchranářů, kteří u nás toto téma učí, praktická zkušenost přímo nezbytná.

Profesní školení 7 až 35 hodin

Z mnoha důvodů je pro profesionálního řidiče nejvhodnější absolvovat naprosto pravidelně každý rok 7 hodinové školení – téměř každý rok jsou novinky v legislativě, řidič se kontinuálně udržuje „v obraze“, menší jednorázová finanční i časová zátěž a další. Pokud ale z nějakého důvodu tuto formu školení řidič neabsolvuje, zanedbá nebo se určitý čas řízením těchto vozidel neživil, či mu skončila platnost průkazu a potřebuje jej co nejrychleji obnovit, lze zákonné podmínky splnit v několika dnech o celkovém součtu 35 hodin školení.

Profesionální řidič musí zvládnout víc než pouze točit volantem.

 

Profil absolventa

Absolvent školení získá aktuální informace v rámci legislativy týkající se profesionálních řidičů, zejména o

  • teorii pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
  • uplatnění vnitrostátních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
  • uplatnění mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky,
  • hospodářském prostředí a organizace dopravního trhu,
  • sociálně-právním prostředí v silniční dopravě,
  • zdravotní rizicích a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
  • prevenci a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.