Modré majáky
Kurz

Modré majáky

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Jejich práva a povinnosti jsou zakotvena zejména v §41 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Stačí znalost zákonné normy ke skutečné jízdě? Většina lidí ve společnosti si myslí, že tito řidiči jsou výjimeční a vybraní. Je to pravdu tak? I my si myslíme, že by to měli být ti nejlepší po stránce schopností i morálních vlastností. Máme vyvinutý systém vzdělávání těchto řidičů a připravenou metodiku strategie jízdy vozidel s modrými výstražnými světly.

Naše praxe

Máme dlouholeté zkušenosti s výcvikem řidičů profesionálních hasičů, zdravotnické záchranné služby a dílčí zkušenosti s konkrétními složkami Policie ČR, celní správy i městské policie. Ve svém týmu máme i instruktory, kteří stále a dlouhodobě aktivně slouží na ZZS a jsou ve svých organizacích i mimo ně považováni za zkušené odborníky. Jako S-Drive jsme schváleni Asociací záchranných služeb ČR k výuce řízení vozidel.

Způsob výuky

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy klade na řidiče těchto vozidel enormní nároky po všech stránkách. Snažíme se, aby všichni tito řidiči se správně orientovali v legislativních základech i případných důsledcích svého počínání, ale především správné taktice jízdy, efektivitě a bezpečnosti pro všechny členy posádky a účastníky provozu. Formou videí, rozborů soudních znalců a animací prezentujeme skutečné případy pochybení, typizujeme je a vyvozujeme závěry jak těmto situacím v budoucnu předcházet.

Integrovaný záchranný systém

Tuto problematiku aktuálně aktivně vyučujeme ve zdravotnických záchranných službách 5-ti krajů ČR. Naše společnost se podílí společně s Centrem dopravního výzkumu Brno na vývoji metodiky výuky a výcviku řidičů používajících modré majáky.

Modrý maják může mnoho pravidel porušit, ale nese nejvyšší zodpovědnost za bezpečnost.

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu získá společensky, psychologicky i technicky správný pohled na význam a způsob jízdy vozidel s modrými výstražnými světly.