Defenzivní jízda
Kurz

Defenzivní jízda

délka kurzu
4 hodiny
kde kurz proběhne
V dopravě
typ kurzu
Vzdělávací
občerstvení
Ano

Co od kurzu očekávat?

Kurz defenzivní jízdy je zaměřený na techniku předcházení vzniku nebezpečných situací na silnicích. Účastníci kurzu si osvojí bezpečný způsob řízení vozidla, včasné předvídání krizových situací a schopnost na ně správně reagovat. Kurz výrazně zvyšuje bezpečnost a dovednosti méně i více zkušených řidičů.

Defenzivně neznamená pomalu

Kurz se skládá ze dvou výcvikových bloků, výuky teorie na multimediální učebně a praktického bloku odehrávajícího se přímo v ostrém silničním provozu. V rámci teoretické části jsou podrobně rozebírány techniky a stanovena jasná pravidla jak minimalizovat potenciál vzniku nehody dopravní nehody, včetně toho jak dosáhnout praktického používání těchto zásad při reálném řízení. Praktická část slouží jako nezávislé, ale odborné posouzení způsobu řidičovi jízdy instruktorem.

Výuka defenzivní jízdy kdekoliv

Zrealizujeme pro Vás školení kdekoliv v ČR a SR, pokud vytvoříte skupinu 6-16 řidičů, nejlépe v místě s pestrým silničním provozem, optimálně v obci velikosti krajského nebo alespoň okresního města nebo v jeho blízkosti a zároveň tam, kde máte nebo můžeme pronajmout místnost vhodnou k teoretické části (multimediální vybavení si přivezeme). Případně lze celý kurz uspořádat v našem Dopravním výcvikovém centru v Hradci Králové.

Harmonogram

 • Příjezd a registrace účastníků
       

 • Teoretická část
   

 • Praktická část – jízda v provozu
   

 • Závěr kurzu
   

  Odpovědi na dotazy, předání osvědčení o absolvování kurzu, odjezd.

Defenzivní způsob jízdy

Skoro každý řidič si po určitém čase myslí, že umí řídit. Nepopíráme vaše schopnosti, rádi vám řekneme, že jste opravdu výborný řidič. Ale co když i výjimečný může něco zlepšit? Jedinec sám nemusí vědět, že dělá chybu, těžko ji odhaluje nebo ji za chybu nepovažuje a od svých blízkých často kritiku nepřijímá. Výstupem je zhodnocení pozitivních stránek jízdy a doporučení k odstranění negativ či slabin.

Nejlepší řidič není ten, který zvládne smyk, ale ten, který ho nedostane.

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu získá teoretický základ a praktické dovednosti z oblasti defenzivní jízdy, zejména

 • náhled do psychologie účastníků silničního provozu,
 • seznámení se škálou nejčastějších rizik,
 • schopnost předvídat chování ostatních a předcházet krizovým situacím,
 • postupy, jak minimalizovat následky krizové situace, která již nešla odvrátit,
 • využívání bezpečnostních systémů vozidla během jízdy.