délka kurzu
6 nebo 3 hodiny
kde kurz proběhne
Na polygonu
typ kurzu
Vzdělávací
občerstvení
Pitný režim

Co od kurzu očekávat?

Kurz bezpečné jízdy je zaměřený na techniku zvládnutí vozidla v krizové situaci. Účastník kurzu poznává své osobní vlastnosti jako například rychlost reakce, schopnost rozpoznat počátek ztráty přilnavosti, dále vlastnosti a hranice svého vozidla a v neposlední řadě se plně seznamuje s fyzikálními zákonitostmi jízdy a vztahem rychlost-prostor. Celodenní kurz bezpečné jízdy, mezi řidiči často nazývaný jako škola smyku, se sestává ze dvou výukových bloků, teoretické přípravy a praktického tréninku.

Až 93% řidičů v krizové situaci neumí naplno využít brzdný potenciál vozidla.

Nebezpečný není jen smyk

Interaktivní teoretická příprava probíhá ve specializovaných učebnách našeho Dopravního výcvikového centra v Hradci Králové formou audiovizuální prezentace a diskuze o nejčastějších kritických situacích v silničním provozu. Cílem je vyvrátit zásadní omyly a mýty kolující mezi řidičskou veřejností a položit vědomostní základ pro praktický trénink i reálné situace na silnicích.

Trénink krizových situací

Intenzivní praktický trénink probíhá pod vedením certifikovaných instruktorů na profesionálním dopravním polygonu s možností množství simulovaných krizových situací. Instruktoři průběžně upravují náročnost výcviku dle zkušeností a projevených schopností účastníků kurzu. Neustále s účastníky komunikují přes vysílačky a poskytují okamžitou zpětnou vazbu po provedení konkrétní tréninkové jízdy.

Harmonogram

 • Příjezd a registrace účastníků

 • Teoretická část

 • Pauza na oběd

 • Praktická část

 • Závěr

  Odpovědi na dotazy, předání osvědčení o absolvování kurzu, vyhodnocení a odjezd.

V průběhu celého kurzu jsou operativně zařazovány krátké přestávky na toaletu či rychlé občerstvení – doplnění tekutin.

Poznejte protivníka

Řidič, jenž nezažil smyk, jej na silnici nepozná nebo až když je pozdě. Řidič, který zná potenciál svého vozu při brzdění jej v případě nouze více využije ke zpomalení. Řidič, který zná zákonitosti fyziky, lépe a rozvážněji pracuje s rychlostí. Více zkušeností znamená větší šanci na minimalizování následků.

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu získá teoretický základ a praktické dovednosti z oblasti zvládání vozidla v krizových situacích, zejména

 • schopnost maximálně zpomalit vozidlo v případě nouze,
 • jasnou představu, co pro řidiče znamená smyk,
 • pochopení vztahu rychlost-prostor,
 • sebepoznání z pohledu reakcí a schopností vnímat chování vozidla,
 • znalost praktického fungování aktivních bezpečnostních prvků a asistentů vozidla.

Online rezervace

vyberte délku kurzu

 • Rozšířený
  4 720 Kč
Datum Čas Lektor Místo Obsazená místa Cena s DPH Rezervace
Datum23.02.2019 Čas9:00 InstruktorMartin Trpkoš MístoPolygon Hradec Králové Obsazená místa5/12 Cena 4 720 Kč Rezervovat